Functie: Belichter Boris commercial

“Tijdens de opnamedagen van deze Pearl reclame was ik in het licht departement werkzaam als belichter.”

Boris, een fantastische clown in een groot circus. Zijn knulligheid echter ontstaat doordat hij slecht ziet…

Fotografie